ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • uk

  Εντατικά και υπερεντατικά τμήματα. Ολιγομελή τμήματα. Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου, με διάφορα βοηθήματα, έχοντας σαν αποτέλεσμα την τέλεια προετοιμασία των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα.

  • PROFICIENCY σε 8μηνο
  • ADVANCED
  • LOWER
  • TOEIC - TOEFL - IELTS σε 2μηνο

   

 • italy

  Εντατικά και υπερεντατικά τμήματα. Ολιγομελή τμήματα. Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, έχοντας σαν αποτέλεσμα την τέλεια προετοιμασία των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα.

  • DIPLOMA σε 8μηνο
  • AVANZATO
  • CELI 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
  • SUPERIORE
  • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

   

 • germany

  Εντατικά και υπερεντατικά τμήματα. Ολιγομελή τμήματα. Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, έχοντας σαν αποτέλεσμα την τέλεια προετοιμασία των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα.

  • ZERTIFIKAT DEUTSCH A1.A2.B1 σε 8μηνο
  • ZERTIFIKAT DEUTSCH B2
  • ZERTIFIKAT DEUTSCH C1
  • GROΒES DEUTSCHES SPRACHDIPOLM C2

   

 • spain

  Εντατικά και υπερεντατικά τμήματα. Ολιγομελή τμήματα. Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, έχοντας σαν αποτέλεσμα την τέλεια προετοιμασία των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα.

  • INTERMEDIO σε 8μηνο
  • INICIAL
  • AVANZADO
  • SUPERIOR
  • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

   

 • russia

  Εντατικά και υπερεντατικά τμήματα. Ολιγομελή τμήματα. Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, έχοντας σαν αποτέλεσμα την τέλεια προετοιμασία των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα.

  • ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2
  • ΕΠΙΠΕΔΟ Β1-Β2
  • ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1
  • ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2