Προφίλ

 


    • Το STATUS απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, οι οποίες διδάσκονται στις αίθουσες μας, με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και εξειδικευμένη ύλη. Το υψηλά εκπαιδευόμενο προσωπικό μας αποτελείται από έμπειρους καθηγητές, πτυχιούχους πανεπιστημίου. Επίσης, για επιπλέον εξάσκηση των γλωσσών γίνεται χρήση ειδικών προγραμμάτων μέσω του διαδικτύου.

    • Σαν κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών, εγγυόμαστε την επιτυχία που πηγάζει από την πλήρη και απόλυτη δέσμευση μας προς τον σπουδαστή, γιατί οι ξένες γλώσσες είναι προσόν και είναι STATUS.